استان بوشهر

برندسازی مدارس اشتباه است

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: برندسازی مدارس کار اشتباهی است که اکنون مرسوم شده است. (بیشتر…)

تحصیل رایگان دانش‌آموزان افغان

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان بوشهر از تحصیل رایگان دانش‌آموزان افغان در استان خبر داد و گفت: برندسازی مدارس بوشهر آسیب‌زا است. (بیشتر…)