استان بوشهر

راوی رنج‌های جنوبی

داستان‌های شریف حلقه مفقوده ی دوران گذار از رنج سنتی جنوبی به رنج امروز جنوبی بود ،رنجی که محرومیت ، مظلومیت را در امتداد زندگی انسان ایرانی از درون روایت می کرد . (بیشتر…)

هیچ خبری پنهان نمی ماند …

صدای استان - بابک شاکر؛ جهان امروز ، جهان اطلاعات و ارتباطات است، توسعه ابزار اطلاع رسانی باعث شده تا حتی سرعت و گسترش اخبار از خود اتفاق پیشی بگیرد . فن آوری ارتباطات و شبکه های اطلاع رسانی وارد نسل تازه ای از توسعه شده اند که دیگر اخبار کلی و روزمره پاسخگوی نیاز گسترش آنها نیست ، لذا شکل های دیگری از دریافت اطلاعات وارد...

یازدهمین جلسه از سلسله نشست های مکتب بوشهر

صدای استان : روز یکشنبه ۲۱ مهر ماه در محل دانشکده معماری دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار شد . (بیشتر…)

کو چو سوسن صد زبان افتاد و لال

مولانا برای بسط و شرح تفکراتش گاه قصه های عامیانه را برمی گیرد و ورز می دهد و سپس در قالب نظریه ای متقن و جدید به دست می دهد. (بیشتر…)