آیین رونمایی ازکتاب جایگاه نفت درتحولات سیاست خارجی ایران وخاورمیانه برگزار شد + تصاویر

کتاب «جایگاه نفت درتحولات سیاست خارجی ایران وخاورمیانه» به قلم محمدعلی عبدالشیخی در کتابخانه عمومی شبانکاره رونمایی شد.