تصاویر ۱/ سفر رییسی به بوشهر

حجت الاسلام رییسی رییس قوه قضائیه روز پنجشنبه به بوشهر سفر کرد.

https://media.mehrnews.com/d/2020/02/06/4/3373696.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/06/4/3373700.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/06/4/3373697.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/06/4/3373695.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/06/4/3373698.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/06/4/3373708.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/06/4/3373703.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/06/4/3373702.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/06/4/3373701.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/06/4/3373706.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/06/4/3373707.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/06/4/3373704.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/06/4/3373699.jpg