یکطرفه شدن دو گذر در خیابان سنگی بوشهر+عکس

صدای استان: مدیر حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندر بوشهر گفت: دو گذر در خیابان امام خمینی (ره) بوشهر در راستای سهولت دسترسی شهروندان و روان سازی ترافیک، یک طرفه گردید.

به گزارش «صدای استان»؛ اصغر صابر تصریح کرد: با توجه به حجم ترافیک و تراکم و انباشت خودروها در معابر اصلی و کوچه های اطراف خیابان امام خمینی(ره)، شهرداری بندر بوشهر بر اساس مصوبه شورای ترافیک شهرستان و در راستای روان سازی و آرام سازی ترافیک، نسبت به یک طرفه نمودن گذرهای زیر اقدام نمود.
• گذر بوستان ۱۵ از طرف خیابان امام خمینی (ره) ورود ممنوع می باشد.
• گذر بوستان ۱۷ از طرف خیابان امام خمینی (ره) ورود آزاد می باشد.

یک طرفه نمودن تعدای از گذرها در راستای سهولت دسترسی شهروندان و روان سازی ترافیک

تابلوهای ترافیکی