تصاویر/ غروب ساحل بوجیکدان و بربو

عکس: فریده جعفری زاده

بوجیکدان و بربو، روستایی از توابع بخش دلوار در شهرستان تنگستان واقع شده است.