جریمه ۴۷ میلیاردی ۳ متهم عرضه خارج از شبکه سوخت در بوشهر

صدای استان: سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه ۴۷۱ میلیارد ریالی سه متهم پرونده عرضه خارج از شبکه سوخت خبر داد.

به گزارش « صدای استان »؛ سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی افزود: با کشف تخلف عرضه خارج از شبکه سه میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر سوخت یارانه ای ۲ شرکت توسط اطلاعات استان بوشهر، پرونده تخلف تشکیل و در شعبه دوم تعزیرات بوشهر رسیدگی شد.

وی افزود: در این رابطه ۳ نفر متهم به تعزیرات معرفی و رئیس شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی و احراز تخلف، متهمان را به پرداخت ۴۷۱ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.