تصاویر دلهره‌آور از آسمان‌خراش‌‌های هنگ کنگ

تاماس ریژاوی با هدف گرفتن عکس از مناظر شهری هنگ کنگ به این کشور سفر کرده و با صعود به آسمان خراش ها عکس های زیبایی گرفته است./فرارو