بمناسبت هفته ملی کودک؛

نشست تخصصی روانشناسی کودک

نشست تخصصی روانشناسی کودک ‎با محوریت های تقویت اعتماد به نفس در کودکان ، بهبود روابط اجتماعی در کودکان و مقابله با ترس در کودکان در سالن آفرینش های مرکز شماره ۲ کانون با حضور خانواده ها و مدرس و مهمان ویژه این مراسم خانم پرداخته برگزار شد.

« صدای استان »؛ سمیه رسولی سرپرست کانون پرورش فکری کودکان پ نوجوانان استان صبح امروز ۱۶ مهرماه ۱۳۹۸ با حضور در این مراسم گفت:با توجه به شعار امسال هفته ملی کودک «آینده را باید ساخت» که اشاره دارد به واقعیت بزرگ و صدالبته مهمی که بازگو می کند : «فردای پیش رو متعلق به کودکان امروز که بزرگسالان بالغ و توانمند فردا خواهند بود و اگر ما خواهان فردایی روشن و به سامان هستیم باید همین امروز برای فردا برنامه ریزی کنیم».