تصاویر/ شکست پارس جنوبی در تبریز

عکاس: حسین دانشور