گزارش تصویری شاهین – پیکان

اولین امتیاز شاهین شهرداری در لیگ برتر به روایت تصویر- عکس : مسعود باستی