مشاور امور جوانان از عمل تا شکست

« صدای استان»؛ با شکل گیری دولت دوم روحانی و شکوه حضور جوانان در عرصه انتخابات این تصور پیش آمد که از تفکر جوانان در استان بهره مناسبی برده می شد ، با انتخاب مشاور جوان استاندار که از مسئول ستاد جوانان روحانی و از فعالان سیاسی دانشجویی بودند این گمانه زنی قوت گرفت که رویکرد استاندار جدید بوشهر به سمت جوانگرایی و استفاده از پتانسیل جوانان می رود اما ادامه …

 

 

در زمان انتخابات ریاست جمهوری گزینه های متعددی برای به کارگیری به عنوان مسئولیت ستاد جوانان مطرح بود که هم سابقه فعالیت مدنی داشتند و هم کنش سیاسی و اداری … قرعه به نام جوانی افتاد که فعالیت خود را صرفا در عرصه دانشجویی انجام داده بود و تشکیلات مدنی را می شناخت . انتخابات که پشت سرگذاشته شد ایشان به عنوان مشاور جوان استاندار مطرح شد تا با پوشیدن این ردا بدون داشتن ساز و کار مناسب دست به مشاوره ای در حوزه جوانان به منظور فعال کردن نگاه مدیران استان به سوی جوانان بزنند .

 

متاسفانه چند عامل باعث شد مشاور جوان استاندار نتواند به شاخص های مناسب عملکردی در راه خود برسد :

 

۱- نهادینه نشدن نگاه جوانگرایانه‌ در بینش مدیریتی استان برغم دوران‌دکتر سالاری که بینشی مدیر ساز و جوان گرا داشت .
۲- نبود خط مشی و سیاست راهبردی در حوزه جوانان
۳- وجود سازمانهای غیر رسمی و موانع ایجاد کادر سازی مناسب
۴- فعالیت های مجازی بیش از فعالیت در عرصه نهادهای مدنی و کنشگری اجتماعی و‌سیاسی
۵- ارتباط نداشتن مدیران استان با جامعه جوان و حرکت حول بورکراسی اداری و تکنوکراسی
۶- نبود شناخت مناسبی از ظرفیتهای نخبگان استان جهت ایجاد بستری نخبه پرور
۷- عدم موفقیت در تغییر نگرش مدیر ارشد و مدیران استانی به منظور به کارگیری مدیران سطوح میانی از جوانان با انگیزه
۸- ترجیح دادن ساحت تشریفاتی مشاور جوان بخ ساختار عملیاتی

 

متاسفانه پروژه مشاور جوان فارغ از انتصاب یک جوان تلاش ناموفقی نیز در زمینه انتصاب مشاوران جوان در سازمانها داشتند که با عدم همکاری قاطبه مدیران استان و نبود الزام لازم ناکام ماند یا در همان شکل تشریفاتی ماند که امروز بسیاری از نام های مطرح شده یا فراموش شدند یا خود با تکیه بر دانش و توانمندی و بدون داشتن نظامنامه مدون انجام وظیفه می کنند .

 

در پایان می توان در استان بوشهر پروژه مشاور جوان را شکست خورده و خالی از اقدامی مؤثر دانست.

یک پاسخ برای “مشاور امور جوانان از عمل تا شکست

  • ناشناس در تاریخ سپتامبر 9, 2019 گفت:

    ما در ایرانیم. جامعه ای کوتاه مدت. بدون تقریبا هیچ برنامه ریزی قبلی، کاری برای چند روز آینده و نه بیشتر می کنند. انتصاب پروژه مشاور جوان بدون هیچ آماده سازی و بستر قبلی،چیزی جز این نتیجه نمی داد. و این آزمون خطا کردن هر یک از کارها و گیج و گم بودن در یک پست خود ملالیست .این پروژه به تثبیت خواهد رسید ولی زمان نیاز دارد و شاید تلف شدن زمان و عمر چندین مشاور جوان.