آقای خدری شما باید پاسخ بدهید


یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت، و ثنایی برو بگفت. فرمود تا جامه ازو برکنند، و از ده بدر کنند. مسکین برهنه به سرما همی‌رفت، سگان در قفای وی افتادند خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند. در زمین یخ گرفته بود عاجز شد. گفت: این چه حرامزاده مردمانند سگ را گشاده‌اند و سنگ را بسته…
آری چون حکایت حضرت سعدی این چه حکمتی است که نماینده محترم بوشهر ، گناوه و دیلم که چهار سال از مکارم وعده ها و هیبت در تصاویرشان ما را بی نصیب نگذاشتند و هر ریسمانی در حکمت مدیریتی استان را به دست می گرفتید به سر رشته فضائل و مداخلات ایشان می رسیدید !!!که توانمندان به ناگاه غائب می شدندو از اریکه خدمت عزل تا ناشناسی پشت به خدمت دوتایی !!!بر سریر بنشاند اما این دنبال کردن این رشته همیشه جویندگان را به سررشته ای می رساند که صدق قسم های جلاله ایشان خط بطلان آن بود و الله اعلم ….
حال نائب رییس شورای شهر که دلسوزانه پیگیر مطالبات مردمی است و از حضرتعالی شفافیت را فقط در عملکرد ورزشی خواسته توسط مجیزگویان و مداحان دور و بر خود به شفافیت عوامل رد صلاحیت دعوت می کنید .
کور شود آنکه تبصره هایی که بداعت شما بود در رد صلاحیت ها را فراموش کند تا جاییکه از شمشیر آخته تان دو عضو شورای نظارت استعفا دادند و از آن همه هجمه رد صلاحیت ها فاصله گرفتند …
بماند که چه شد و چه اتفاقی افتاد … اما در موضع قانون امروز جناب نصرتی نماینده دارای صلاحیت قانونی شورای شهر است و از شما در ابتدابه هیئت شهروند و بعد نائب رییس شورای شهر در خواست نموده فعالیت های ورزشی خود را روشن کنید …
اما مردم بوشهر گام را فراتر از این می گذارند که از شما سئوالات دیگری دارند لطفا علاوه بر روشن کردن فعالیتهای ورزشی ، فعالیتهای اقتصادی ، عمرانی ، مدیریتی را که در آن دخیل بوده اید را شفاف سازی کنید زیرا این شفافیت حق مردم حوزه انتخابی شماست .
امیدوار بود آدمى به خیر کسان
مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان

مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان