تجلیل از ۱۲ تعاونی برتر استان بوشهر به روایت تصویر

در آیینی با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۲ تعاونی برتر استان بوشهر در شاخص‌های صادرات، اشتغال و نوآوری تجلیل شدند.

تجلیل از 12 تعاونی برتر استان بوشهر به روایت تصویر