بحرانی دیگر در شورای شهر دیلم و اینبار تاخیر در معرفی هیات رئیسه جدید

اینبار تاخیر در معرفی هیات رئیسه جدید شورای شهر دیلم باعث بحران شده است.

 

Related image« صدای استان »؛ درحالی که شورا های پنجم وارد سال سوم خود شده اند و اکثر شوراهای شهرها و بخش ها هیأت رئیسه جدید خود را مشخص کرده اند، شورای اسلامی شهر دیلم تاکنون قادر به انجام این مهم نشده است.

 

 

برخی منابع از غیبت چند عضو شورا در جلسات و همچنین تنش های اخیر در فضای مجازی را دلیل اصلی معوق ماندن انتخابات هیأت رئیسه دانسته اند.

 

 

گفتنی است پس از پایان زمان یکساله هیأت رئیسه شورا، طبق قانون فرمانداری وظیفه برگزاری جلسه اضطراری برای مشخص کردن هیأت رئیسه جدید را برعهده دارد.