تور بازدید خبرنگاران از پروژه های عمرانی استان بوشهر

صبح امروز در بازدید خبرنگاران از پروژه جانمایی و اجرای طرح سد خائیز ، پروژه احداث راه آهن استان ، پروژه تعریض جاده اهرم برازجان ، پروژه آبیاری تحت فشار نخیلات بخش سعدآباد شهرستان دشتستان ، پروژه اورژانس هسته ای بوشهر و پروژه آب شیرین کن بوشهر به مناسبت روز خبرنگار با حضور معاون عمرانی استاندار( دکتر مهرداد ستوده ) انجام پذیرفت .