برزگرزاده مدیر کل امور اجتماعی استانداری بوشهر استعفا کرد

عباس برزگرزاده مدیر کل امور اجتماعی استانداری بوشهر استعفا کرد.

 

Image result for ‫عباس برزگرزاده‬‎

 

شنیده های موثق صدای استان حاکیست عباس برزگرزاده مدیر کل امور اجتماعی استانداری بوشهر استعفای خود را تقدیم استاندار بوشهر کرده است.

 

 

دلیل استعفای برزگرزاده هنوز مشخص نیست و البته تاکنون استاندار بوشهر با این استعفا موافقت نکرده است.

 

 

باید منتظر ماند برزگرزاده بر استعفای خود پافشاری خواهد کرد یا اهداف دیگری را دنبال می‌کند.